home | english | contact | inloggen    020 - 40 73 100   

Tarief en overkomstduur express

Na bepaling van de zone van het land van bestemming en het gewicht van de zending, kunt u in uw prijslijst het tarief aflezen. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de optie "Tarief en overkomstduur" in "My SkyNet". U dient hiervoor in te loggen. Zoals vermeld is volumeberekening van toepassing (zie hieronder) en kunnen er extra kosten zijn voor een gegarandeerde aflevering voor een bepaald tijdstip of in het weekend (zie hieronder, Specials). Bij een goederenzending met een bestemming buiten de Europese Unie geldt een toeslag van € 15 ,- .

De volgende 28 landen behoren tot de Europese Unie:

België Frankrijk Letland Portugal
Bulgarije Griekenland Litouwen Roemenië
Cyprus Groot Brittannië Luxemburg Slovenië
Denemarken Hongarije Malta Slowakije
Duitsland Ierland Nederland Spanje*
Estland Italië Oostenrijk Tsjechië
Finland Kroatië Polen Zweden

* Voor het verzenden van goederen en documenten zwaarder dan 5 kg naar de Canarische Eilanden geldt wel een waardetoeslag. Voor deze bestemming dient u op de begeleidende factuur het BTW codenummer van de ontvanger te vermelden.

De tarieven gelden voor zendingen met een maximaal gewicht tot 30 kg per item. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een zending van 110 kg. kan worden verzorgd, mits deze bestaat uit meerdere pakketten met een maximaal gewicht van 30 kg. per stuk. Voor deze items gelden maximale afmetingen (in cm) van 100 (l) x 90 (b) x 50 (h). Mocht één van deze drie afmetingen groter zijn, dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Het volume van een zending kan bepalend zijn voor het tarief. Is het volumegewicht van de zending hoger dan het werkelijke gewicht, dan is het volumegewicht uitgangspunt voor het tarief.

Het volumegewicht wordt als volgt berekend: ( lengte x breedte x hoogte (in cm) = ….. kg ) / 5000

Een eventuele korting op ons brochuretarief vervalt bij het ophalen van de zending op een ander adres dan het adres van de opdrachtgever. Voor een juiste afhandeling van een dergelijke opdracht vragen wij u ons te informeren over het ophaaladres, telefoonnummer, contactpersoon ter plekke en de gegevens van de zending. Tenzij anders overeengekomen dient u er zelf voor te zorgen dat de vrachtbrief bij de zending wordt gedaan.

Zendingen waarvan de transportkosten door de ontvanger worden betaald, worden uitsluitend verstuurd onder de volgende voorwaarden:

 • De zendingen worden belast volgens het brochuretarief met een toeslag van € 20,-.
 • Mocht de factuur niet binnen 2 maanden zijn voldaan, dan wordt deze factuur (bruto tarief èn toeslag) alsnog aan de verzender belast.
Als u een dergelijke zending wilt versturen dient u deze apart aan te melden bij de afdeling Customer Service, waarna wij u vragen een door ons gestuurd formulier te ondertekenen.

Er geldt een toeslag van € 17,50 voor de volgende buitengebieden:

Denemarken - Waddeneilanden Ierland - Achill Island
Duitsland - Waddeneilanden Italie - Sardinie, Sicilie
Kroatië - Korcula Frankrijk - Corsica
Nederland – Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen
Noorwegen - Lofoten, Vesteralen Griekenland - alle eilanden
Polen – Wolin Groot Brittannië - Shetland Eilanden
Spanje - Balearen (o.a. Mallorca,Ibiza, Menorca), Ceuta en Melilla

Naast bovenstaande gebieden houden wij ons het recht voor om een toeslag te rekenen voor andere buitengebieden.

Voor het afleveren van zendingen die op een ander adres binnen het land van bestemming moeten worden afgeleverd, dan op de vrachtbrief staat aangegeven, rekenen wij een toeslag van € 7,50. Voor het doorsturen naar een ander land wordt de toeslag nader bepaald.

Verpakking

SkyNet voorziet u kosteloos van de volgende verpakkingsmaterialen (zie hiervoor Verpakking bestellen.):

 • Afsluitbare plastic enveloppe met afmetingen 34 x 42 cm.
 • Afsluitbare plastic enveloppe met afmetingen 37 x 53 cm.
 • Afsluitbare kartonnen envelop met afmetingen 24 x 33 cm.
 • Zelfklevende vensters (voor vrachtbrief en documentatie) voor pakketzendingen

Onze klanten zijn verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking van de zendingen. Wij kunnen u wel enkele tips geven:

 • Gebruik sterk, stootvast materiaal (bijv. dubbelwandig karton voor drukwerk)
 • Vul de doos volledig op met vulmateriaal
 • Plaats breekbare goederen in het midden van de verpakking
 • Bescherm scherpe randen en punten van de goederen
 • Verpak uw zending zodanig dat het een vrije val van 1 meter zonder schade aan de inhoud kan doorstaan.

Gevaarlijke stoffen

SkyNet accepteert geen zendingen die Gevaarlijke stoffen bevatten. Wij accepteren dus ook geen gelimiteerde hoeveelheden (zgn. "limited quantities"). Mocht er onverhoopt toch een zending met een dergelijke inhoud worden onderschept, dan zijn alle gevolgen voor rekening van de afzender.

Verzekering

Voor een premie van 0,9 % van de waarde van de goederen (met een minimumbedrag van € 12,-) wordt uw zending volledig gedekt tegen verlies of beschadiging, dit is uitsluitend mogelijk voor export zendingen. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u dit aangeven bij het aanmelden van uw zending via internet of kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service. Wij vragen u een kopie van de vrachtbrief en de factuur van de goederen te sturen. Op deze verzekering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing met dien verstande dat de aansprakelijkheid met de aanvullende verzekering beperkt is tot de door u opgegeven waarde, vervangingswaarde, faktuurwaarde of werkelijke contante waarde uitgaande van het laagste bedrag.

Exportdocumentatie

Voor een non-documentzending (goederenzending) naar een bestemming buiten de Europese Unie is een begeleidende factuur vereist. Hierop dient het volgende te staan:

 • Datum van verzending
 • Adresgegevens van de verzender
 • Adresgegevens en telefoonnummer van de geadresseerde
 • Omschrijving van de inhoud
 • Gewicht en aantal items
 • SkyNet vrachtbriefnummer
 • Waarde van de inhoud
 • Handtekening van verzender

Voor het tijdelijk exporteren van goederen met een waarde hoger dan € 135,- naar een land buiten de EU is een document ED 69 vereist. Er geldt een toeslag van € 35,- en één dag extra overkomstduur. Het is belangrijk dat u een dergelijke zending apart bij onze Customer Service aanmeldt en een kopie van het document toestuurt.

Voor het versturen van een niet-ingeklaarde zending, waarvan de oorsprong van de goederen buiten de EU ligt is een T1 document vereist. Er geldt een toeslag van € 35,- en één dag extra overkomstduur. Het is belangrijk dat u een dergelijke zending apart bij onze afdeling Customer Service aanmeldt en een kopie van het document toestuurt.

Het versturen van een pakketzending waarbij de invoerrechten en BTW door de verzender worden betaald (DDP zending), kan onder de volgende voorwaarden:
• Er geldt een toeslag van € 20.- voor het behandelen van de zending.
• Naast de invoerrechten en BTW belasten wij 2% voorschotprovisie, met een minimumbedrag van € 10.- , gerekend over de invoerrechten en BTW.
• Deze zendingen dienen apart te worden aangemeld bij onze Customer service afdeling.

Aanmelden zending

Als u dagelijks zendingen verstuurd kan er een vaste ophaaltijd worden afgesproken.Wij vragen u rekening te houden met minimaal 1 uur responstijd voor de chauffeur om uw zending op te halen.Voor het ophalen van een zending die na 18.00 uur is aangemeld, kan een toeslag worden gevraagd. Indien van toepassing zal deze toeslag u bij het aanmelden worden doorgegeven.

Facturatie

Twee keer per maand ontvangt u een factuur van SkyNet met een duidelijk overzicht van uw verstuurde zendingen gerangschikt op datum van verzending. Het vrachtbriefnummer, plaats en land van bestemming, uw referentie, waardetoeslag (indien van toepassing), het gewicht, volumegewicht (indien van toepassing) en bedrag kunt u aflezen van onze factuur. Over het totaalbedrag wordt een brandstoftoeslag geheven. Deze toeslag wordt maandelijks vastgesteld. Voor meer informatie en de actuele toeslag, zie brandstoftoeslag.

Voor zendingen met een bestemming buiten de EU betaald u geen BTW en voor zendingen met een bestemming binnen de EU betaalt u 21% BTW.

Is uw factuuradres afwijkend van het normale post- of bezoekadres verzoeken wij u ons dit schriftelijk door te geven met vermelding van uw klantnummer.

Wij zien uw betaling graag binnen 15 dagen tegemoet.

0-5 kg Benelux service & 0-5 kg EU service

 • De 0-5 kg Benelux zendingen worden de volgende werkdag afgeleverd. U kunt gebruik maken van de optie om uw zending vóór 9 uur, 10 uur of 12 uur of op zaterdag te laten afleveren.
 • De 0-5 kg EU zendingen worden volgens onze reguliere express overkomstduur afgeleverd. Door gebruik te maken van de ‘First Class service’ wordt uw zending met voorrang afgeleverd.
 • De vrachtbrieven zijn met uw adresgegevens voorgeprint. De adresgegevens van de ontvanger dient u zo volledig mogelijk aan te geven.
 • Een aanvullende verzekering is mogelijk onder gelijke voorwaarden als een gewone expresse zending.
 • Een ophaalopdracht voor deze services dient u aan onze Customer Service door te geven.
 • Voor het traceren van deze zendingen kunt zowel bij onze Customer Service als op www.skynet.nl terecht.
 • Na bestelling van de enveloppen ontvangt u een factuur. Voor de extra kosten van een additionele service ontvangt u later een factuur.

SkyMail

SkyMail biedt een post service. Het verschil ten opzichte van onze express service is dat er geen tracking & tracing is en dat er geen gegarandeerde overkomsttijden zijn. Bij de services Parcel Plus en Aangetekend is wel een handtekening voor ontvangst opvraagbaar.

U hoeft uw post niet te sorteren of te frankeren en wij komen de post bij u ophalen. De post wordt voorzien van een retouradres, zodat onbestelbare post bij u wordt terug gebracht.

Ook via deze site kunt u uw post gemakkelijk aanmelden:

 • Om een vrachtbrief te maken en uw post aan te melden, dient u in te loggen.
 • Hierna gaat u naar ‘My SkyNet’ en kiest u ‘Boek SkyMail’.
 • U vult hier de aantallen/gewichten, gewenste service en ophaaltijd in.
 • Als u gebruik maakt van meerdere services, maakt u een aparte vrachtbrief per service.

Twee keer per maand ontvangt u een factuur met een overzicht van u verstuurde postzendingen. De factuur wordt geïncasseerd via automatische incasso. U betaalt geen brandstoftoeslag over uw portokosten.

SkyFreight

Via SkyFreight kunnen wij uw zendingen met een itemgewicht hoger dan 30 kg en/of met grotere afmetingen als 100 (l) x 90 (b) x 50 (h) (in cm) verzorgen. Voor elk transport zullen wij op basis van het ophaaladres, het afleveradres en de gewenste overkomstduur een prijsopgave doen. Er zijn derhalve geen gepubliceerde tarieven en overkomstduur voor deze service. Wij vragen u contact op te nemen met de afdeling verkoop. Voor het invullen van de vrachtbrief, een aanvullende verzekering, exportdocumentatie, tracking & tracing en facturatie gelden dezelfde bepalingen als bij een express zending. Bel 020 – 40 73 100 en vraag naar de afdeling Sales.

Specials

Voor meer informatie over onze mogelijkheden en kosten met betrekking tot:

 • het gegarandeerd afleveren van uw zendingen vóór een bepaald tijdstip;
 • het afleveren in het weekend;
 • een on board courier;
 • een directe rit naar de bestemming;
 • een swap zending;
 • warehousing;
 • het verzenden van gevaarlijke goederen;
Bel 020 – 40 73 100 en vraag naar de afdeling Sales of Customer service.

Uitgave februari 2016

algemene voorwaarden